<p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>Cisco網絡交換機</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 第2層網絡交換機</p><p>• 24端口</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>Cisco核心千兆交換機</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>第3層網絡交換機</p><P>千兆以太網端口</P><p>48端口</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>辦公室雙速交換機</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 10/100以太網交換機</p><p>• 16端口</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>Cisco ASA5510安全防火牆</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 256MB內存/閃存 </p><p>• 4FE</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>Cisco網絡路由器1841</b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 2 WAN I/O</p><p>• 2G上行鍊路</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>Cisco 2821集成多業務路由器</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 2 WAN I/O</p><p>• 2G上行鍊路</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>無線路由器</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 款號2821</p><p>• 無線支援</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>無線千兆接入點6012</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 支援8 multi-SSIDs</p><p>• 1千兆以太網端口</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>無線供天花板接入點6102</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• IEEE 802.11n</p><p>• 300Mbps</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>Detail:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>訪問和管理接入點網關</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 管理接入點</p>
首頁 l 我們的使命 l 展覽解決方案 l 設備租賃目錄 l 聯繫我們                                              版權所有