<p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>三洋專業投影機</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 15000 ANSI流明</p><p>• XGA輸出</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>三洋多媒體投影機</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 12000 ANSI流明</p><p>• XGA輸出</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>三洋多媒體投影機</b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 10000 ANSI流明</p><p>• XGA輸出</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>三洋多媒體投影機</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 6000 ANSI流明</p><p>• XGA輸出</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>日立液晶投影機</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 2500 ANSI流明</p><p>• XGA輸出</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>日立工作組投影機</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 3000 ANSI流明</p><p>• XGA輸出</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>三腳架屏幕</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p>• 70′x 70′屏幕尺寸</p><p><b><span class=title style=font-size:15px>詳細說明:<span></b></p><br/><p><b><span class=title style=font-size:14px>摺疊式屏幕</span></b></p><br{style=font-size:30px}/><p></P>
首頁 l 我們的使命 l 展覽解決方案 l 設備租賃目錄 l 聯繫我們                                              版權所有